1

Botanical Garden of Vilnius University was founded (now – Old Town Courtyard, Pilies St. 22, Vilnius).

2017-09-05
Botanical Garden of Vilnius University was awarded by European Garden Association
More
2017-07-04
Summer Flower Exhibition at the Botanical Garden of Vilnius University
More
2017-06-14
Lustiness day 2017
More
2017-05-09
Žaliosios architektūros konkursas ŠU botanikos sode
More