Aleksandro Stulginskio universiteto arboretumas

ASU Arboretumas įkurtas 1991 m. šalia Aleksandro Stulginskio universiteto (tuo metu Lietuvos žemės ūkio akademija), 10 km. į vakarus nuo Kauno miesto, šalia vakarinio aplinkelio ir kelio „Via Baltica“. Arboretumas užima 15,77 ha sklypą, šiaurės vakaruose besiribojantį su Parko gatve, o pietuose su patvenkto Graužės upelio vandens telkiniu. Vietovė lygi su nedideliu nuolydžiu pietų pusėn, atvira vėjuota.

Arboretumas sudarytas iš sistematinės kolekcijos ir 6 svarbesnių geografinių regionų (Centrinės Europos, Šiaurės Amerikos, Rytų Azijos ir Japonijos, Kaukazo, Sibiro, Lietuvos) floristinių kolekcijų. Iš viso auginama apie 900 rūšių ir smulkesnių taksonominių vienetų medžių, krūmų, lianų, paplitusių daugiausia vidutinio klimato juostoje, rečiau subtropinėse srityse.

Sistematinė kolekcija suprojektuota vadovaujantis vokiečių botaniko sistematiko Adolfo Englerio (1844-1930) sudaryta augalų filogenetinio vystymosi sistema. Eksponuojami augalai suskirstyti ir išdėstyti šeimomis, o šeimos – gentimis, pagal galimybes prisilaikant jų atsiradimo ir plėtotės Žemės rutulyje eiliškumo.

Nors arboretumas dar vis kuriamas, gausiausių šeimų rinkiniai jau pakankamai reprezentatyvūs. Erškėtinių šeimą atstovauja daugiau kaip 150 taksonominių vienetų, o pušinių, kiparisinių, klevinių, lanksvinių ir kai kurių kitų šeimų sukaupta po keliasdešimt taksonų.

Geografinių regionų floristinėse grupėse kaupiamos gamtinė teritoriją atstovaujančių augalų kolekcijos, ir formuojamos regionui būdingos sumedėjusių ir žolinių augalų bendrijos.

Ekspozicijos formuojamos derinant jas su klasikiniais parkų kūrimo principais. Arboretumo kolekcijos sudaro parkines kompozicijas. Arboretumo parkinis želdynas, šliedamasis prie universiteto mokomųjų pastatų, sudaro jaukią darbo ir poilsio aplinką Akademijos miestelio darbuotojams, gyventojams ir lankytojams.

Arboretumas lankomas kasdien, šviesiuoju paros metu, nuo balandžio mėn. 1 d. iki lapkričio mėn. 1 d. lankymas nemokamas.

ASU Arboretumo vadovas Juozas Girinas

2018-10-24
Tarptautinėje konferencijoje pristatė edukacines veiklas
Daugiau
2018-09-28
Prestižiniame gėlininkų konkurse Paryžiuje – pripažinimas lietuviškai jurginų veislei
Daugiau
2018-09-26
10-tajame BGCI kongrese – dėmesys gamtai mieste
Daugiau
2018-09-26
VDU prof. R. Daubaras: kirtimai turi būti išmanūs
Daugiau