KONFERENCIJA EDUKACINĖS ERDVĖS IR UGDYMO PROCESAS

lapkričio 20, 2017 Atgal

KONFERENCIJA EDUKACINĖS ERDVĖS IR UGDYMO PROCESAS

2017 m. lapkričio 22 d. Vilniaus universiteto botanikos sodo Muziejaus konferencijų salėje (Kairėnų g. 45, Vilnius) vyks konferencija

„EDUKACINĖS ERDVĖS IR UGDYMO PROCESAS“

Programa
9.30–10.00 Dalyvių registracija
10.00–10.10 Sveikinimai
Dr. Audrius Skridaila, Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius
Algirdas Sakevičius, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro direktorius
10.10–10.30 Bioetika mokyklų edukacinėse erdvėse
Dr. Grita Skujienė, VU Gyvybės mokslų centro Zoologijos muziejaus vedėja (Lietuvos bioetikos draugijos narė)
10.30–10.45 Edukacijos galimybės: Ženevos
VI botanikos sodų kongreso patirtys
Dr. Audrius Skridaila, Vilniaus universiteto botanikos sodo direktorius
Dr. Darius Ryliškis, Vilniaus universiteto botanikos sodo Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas
10.45–11.05 Ugdymo procesas – (ne)galima organizuoti įvairiose aplinkose
Audronė Šuminienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėjos pavaduotoja
11.05–11.15 Kavos pertrauka
11.15–11.30 Invazinės rūšys ugdymo įstaigų aplinkoje – ką kiekvienas turėtume žinoti apie jas
Laura Janulaitienė, Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyr. specialistė
11.30–11.50 Pradinio gamtinio ugdymo galimybės edukacinėse erdvėse
Dr. Rita Makarskaitė-Petkevičienė, Lietuvos edukologijos universiteto profesorė.
11.50–12.30 Pietų pertrauka
12.30–12.50 Anykščių miesto viešosios erdvės: gamtos ir meno sandūra
Sigutis Obelevičius, Anykščių savivaldybės vicemeras
12.50–13.10 Neformaliojo ugdymo mokykla unikalioje gamtinėje ir kultūrinėje aplinkoje
Rasa Norvilienė, Neringos meno mokyklos direktorė
13.10–13.25 Gamtos mokyklos gamtinio ugdymo aspektu
Diana Rakauskaitė, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Viešųjų ryšių skyriaus vedėja
13.25–13.35 Kavos pertrauka
13.35–13.50 Ugdymas gamtoje: Labanoro vaikai
Milda Petkevičienė, VšĮ „Labas noras“ direktorė
13.50–14.10 Ruošiame vaikus gyvenimui, ne egzaminams
Akvilė Budreckytė, mokymosi namų „Patirčių slėnis“ direktorė
14.10–14.50 Stendinių pranešimų pristatymas, aptarimas, apibendrinimas
Dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės vyriausioji specialistė
14.50–15.10 Filmų ciklo „Mokyklų edukacinių erdvių geroji patirtis: sklaidos aspektas“ pristatymas. Konferencijos apibendrinimas
Almantas Kulbis, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas.
Stendiniai pranešimai
Zarasų žemės ūkio mokyklos oranžerijos įrengimas ir panaudojimas edukacijai. Donata Radionova, Aurelija Vaitonienė, Zarasų žemės ūkio mokykla
Nuo idėjų link jų įgyvendinimo – lauko edukacinių erdvių kūrimo ir naudojimo patirtis Mickūnų vaikų lopšelyje-darželyje. Božena Rusakevič, Vilniaus rajono Mickūnų vaikų lopšelis-darželis
Žaliosios lauko klasės projektavimas ir įrengimo galimybės Eitminiškių gimnazijos aplinkoje. Daiva Olenkovič, Renata Magilevičienė, Vilniaus rajono Eitminiškių gimnazija
Žiburys gamtoje. Gražina Baublienė, Kristina Karosienė, Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla
Edukacinės erdvės ugdo tyrinėjančią kūrybišką asmenybę – Vandutė Šlionskienė, Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija
Ramygalos lopšelio-darželio edukacinės erdvės – kelias į sėkmingą vaiko ugdymą(si). Laimutė Rasalskienė, Diana Rankelienė, Panevėžio rajono Ramygalos lopšelis-darželis ,,Gandriukas“
Edukacinės erdvės, kuriamos mokinių ir darančios poveikį jų ugdymui. Jurgita Vaitiekūnienė, Dalia Remeikienė, Pasvalio rajono Vaškų gimnazija
Sveikatingumo tako ir vaistinių, prieskoninių augalų darželio įrengimas ir pritaikymas edukacijai Pasvalio Svalios progimnazijoje. Diana Strakšienė, Pasvalio rajono Svalios progimnazija
Kūrybiškos edukacinės erdvės – tiltas į ugdymo(si) sėkmę Šeduvos lopšelyje-darželyje. Rita Masilionienė, Sonata Keturakienė, Radviliškio rajono Šeduvos lopšelis-darželis
Sėkminga patirtis: edukacinių erdvių panaudojimas įgyvendinant projektą ,,Žalioji klasė“. Daiva Kavaliauskienė, Vida Makutienė, Virginija Budrienė, Radviliškio rajono Šeduvos gimnazija
Patyriminės erdvės „Vikingų kaimo“ edukacijose. Edita Gilė, VšĮ „Vikingų kaimas“
Vaikų ekologinis ugdymas tyrinėjant gamtą. Jolanta Kulikauskienė, Daina Grinčukienė, Vilniaus lopšelis-darželis „Žilvinėlis“
Edukacinėse erdvėse augantys medžiai padeda vaikams ugdytis. Daiva Akstinavičiūtė, Vida Čepienė, Ukmergės lopšelis-darželis „Nykštukas“
Edukacinės erdvės – mokymo(si) motyvacijai. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

Parodų organizatoriai

Dažiniai augalai edukacinių erdvių puošybai Genė Vitkuvienė, Vilniaus Gabijos gimnazija

Fotografija žaliosiose mokyklos erdvėse

Jolita Baranauskienė, Vilniaus Gabijos gimnazija