Conference „Dendrology and Urban Landscaping“

November 5, 2018 Back

Conference „Dendrology and Urban Landscaping“

Botanical Garden of Vilnius University is convening a conference for dendrologists, landscaping specialists on November 15, 2018, at the Botanical Garden of Vilnius University (Kairėnų 45, Vilnius), Vilnius, Lithuania.

Conference languages: Lithuanian and English.

The papers will not be published as conference proceedings.

Programme of conference /

9.30-10.00 Registration / Registracija
10.00-10.15 Opening / Atidarymas
10.15-10.35 Arvydas Rutkauskas Miestų želdynų būklės tendencijos ir ekspertizių praktika Lietuvoje/ Tendency of green areas condition in cities and practice of expertise in green areas
10.35-10.55 dr. Lina Straigytė Invazyvumu pasižyminčių medžių pavojų skirtumai miesto želdynuose ir saugomose teritorijose / Differences in the risk of invasive trees in city green areas and protected areas
10.55-11.15 Kavos pertrauka / Coffee break
10.15-11.35 dr. Peteris Evarts-Bunders Alien dendroflora of Latvia – analysis sand prioritization of invasiveness status / Latvijos svetimžemės dendrofloros analizė ir invazyvumo statuso nustatymas
11.35-11.55 Giedrė Čeponytė Miesto medžiai / Trees of city
11.55-13.00 Pietūs /Lunch
13.00-13.20 dr. Reda Iršėnaitė Saproxylic fungi in urban environment – dead wood as key habitat/ Saprofitiniai grybai mieste – negyvi medžiai kaip pagrindinė buveinė
13.20-13.40 dr. Uldis Kondratovičs, Gunita Riekstiņa Introduction and breeding of Rhododendrons in Latvia / Rododendrų introdukcija ir selekcija Latvijoje.
13.40-14.00 Kavos pertrauka / Coffee break
14.00-14.20 dr. Audrius Skridaila Medžių vertė / Value of trees
14.20-14.40 dr. Darius Ryliškis Sumedėjusių augalų atpažinimas žiemą / Identification of woody plants in winter
14.40-15.00 Jānis Zīliņš Investigation of conifers mutation forms in Kalsnava arboretum / Spygliuočių mutacijų formų tyrimai Kalsnavos arboretume

Registration by e-mail darius.ryliskis@bs.vu.lt.