Konferencija „Dendrologija ir miestų želdiniai“

lapkričio 5, 2018 Atgal

Konferencija „Dendrologija ir miestų želdiniai“

Vilniaus universiteto botanikos sodas kviečia dendrologus, želdinių specialistus 2018 metų 15 dieną dalyvauti konferencijoje, kuri vyks Vilniaus universiteto botanikos sode (Kairėnų 45, Vilnius). Lietuva.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų

Konferencijos medžiaga nebus leidžiama

Konfrencijos programa

9.30-10.00 Registracija
10.00-10.15 Atidarymas
10.15-10.35 Arvydas Rutkauskas Miestų želdynų būklės tendencijos ir ekspertizių praktika Lietuvoje/ Tendency of green areas condition in cities and practice of expertise in green areas
10.35-10.55 dr. Lina Straigytė Invazyvumu pasižyminčių medžių pavojų skirtumai miesto želdynuose ir saugomose teritorijose / Differences in the risk of invasive trees in city green areas and protected areas
10.55-11.15 Kavos pertrauka / Coffee break
10.15-11.35 dr. Peteris Evarts-Bunders Alien dendroflora of Latvia – analysis sand prioritization of invasiveness status / Latvijos svetimžemės dendrofloros analizė ir invazyvumo statuso nustatymas
11.35-11.55 Giedrė Čeponytė Miesto medžiai / Trees of city
11.55-13.00 Pietūs /Lunch
13.00-13.20 dr. Reda Iršėnaitė Saproxylic fungi in urban environment – dead wood as key habitat/ Saprofitiniai grybai mieste – negyvi medžiai kaip pagrindinė buveinė
13.20-13.40 dr. Uldis Kondratovičs, Gunita Riekstiņa Introduction and breeding of Rhododendrons in Latvia / Rododendrų introdukcija ir selekcija Latvijoje.
13.40-14.00 Kavos pertrauka / Coffee break
14.00-14.20 dr. Audrius Skridaila Medžių vertė / Value of trees
14.20-14.40 dr. Darius Ryliškis Sumedėjusių augalų atpažinimas žiemą / Identification of woody plants in winter
14.40-15.00 Jānis Zīliņš Investigation of conifers mutation forms in Kalsnava arboretum / Spygliuočių mutacijų formų tyrimai Kalsnavos arboretume

Registracija el. paštu darius.ryliskis@bs.vu.lt, prašome nurodyti ar pietausite (pietų kaina bus apie 6 EUR).